TILLIDSPOSTER
 
Post
 
Navn
 
Mailadresse
 
Repræsentant i Ordensudvalget
 
Repræsentant i Initiativfonden
 
Revisor (ulige år)
 
Revisor (lige år)
 
 
Revisorsuppleant (lige år)
 
Kasserersuppleant
 
Næstformandssuppleant
 
Repræsentant i landsagilityudvalget 
 
Repræsentant i landsrallyudvalget
 
Repræsentant i landsnordiskudvalget
 
Repræsentant i landskonkurrenceudvalget
 
Sporlæggercentral 

Eftersøgningsrepræsentant 

kredskonsulent

Kent V. Kristensen
 
Susanne Sommerlund
 
Pia Laursen
 
Inger-Lis Pedersen
 
 
Annette Christiansen
 
Dorthe Rix
 
Kent V. Kristensen
 
Morten Juhl Hansen
 
Louise Aaquist
 
Annette Juul
 
Jørn Præstegaard
 
Ulla Pedersen 

Ane Marie Simmelkjær 

Anni Gertsen

kent@v-kristensen.dk
 

Sommerlind12@live.dk

piaslaursen@live.dk
 
 
ankuu@outlook.dk
 
dortherix@gmail.com
 
kent@v-kristensen.dk
 
Morten.juhl.hansen@gmail.com
 
aaquist440@gmail.com
 
Annette.juul.p@gmail.com
 
jpraestegaard59@gmail.com
 
ullapedersen66@gmail.com

amsimmelkjaer@gmail.com 

Anni@rykker.com

 

Nyheder

Sponsorer