TILLIDSPOSTER
 
Post
 
Navn
 
Mailadresse
 
Repræsentant i Ordensudvalget
 
Repræsentant i Initiativfonden
 
Revisor (ulige år)
 
Revisor (lige år)
 
Revisorsuppleant (ulige år)
 
Revisorsuppleant (lige år)
 
Kasserersuppleant
 
Næstformandssuppleant
 
Repræsentant i landsagilityudvalget 
 
Repræsentant i landsrallyudvalget
 
Repræsentant i landsnordiskudvalget
 
Repræsentant i landskonkurrenceudvalget
 
Sporlæggercentral 
Kent V. Kristensen
 
Inger-Lis Pedersen
 
Pia Laursen
 
Inger-Lis Pedersen
 
Morten Juhl Hansen
 
Frank Nielsen
 
Birthe Eriksen
 
Kent V. Kristensen
 
Morten Juhl Hansen
 
Louise Aaquist
 
Niels Engkjær
 
Jørn Præstegaard
 
Ulla Pedersen 
kent@v-kristensen.dk
 
ilp@fibermail.dk
 
piaslaursen@live.dk
 
ilp@fibermail.dk
 
mjh@privat.dk
 
 
 
birthe.eriksen@outlook.com
 
kent@v-kristensen.dk
 
mjh@privat.dk
 
aaquist440@gmail.com
 
niels_engkjaer@hotmail.com
 
jpraestegaard59@gmail.com
 
ullapedersen66@gmail.com
 

Nyheder

Sponsorer